اطلاعیه و خبر رسانی ها

فاقد تصویر

   آغاز ثبت نام اصناف شهرستان قائمشهر

با پیگیری و تلاش نماینده فعال شهرستان قائمشهر، ثبت نام اصناف این شهرستان نیز از امروز آغاز شد.

بازگشت به صفحه خبر رسانی ها