اطلاعیه و خبر رسانی ها

فاقد تصویر

   اعطای نمایندگی به شهرستان ساری

آقای حسن اسماعیلی، با احراز شرایط نمایندگی موفق به اخذ نمایندگی کارت سلامت مهر در شهرستان ساری گردید.خانواده کارت سلامت مهر آرزوی توفیقات روزافزون برای نماینده خود را از درگاه خداوند متعال خواهان است.

بازگشت به صفحه خبر رسانی ها