سوالات متداول

هیچگونه محدودیتی در تعداد دفعات مراجعه به مراکز درمانی مهرکارت وجود ندارد.
هیچگونه سقفی در استفاده از خدمات وجود ندارد. به این معنی که حتی اگر هزینه‌های دندانپزشکی شما در سال 10 میلیون تومان هم باشد، 3 تا 5 میلیون از هزینه‌های شما کاهش می‌یابد.
تمامی خدمات دندانپزشکی اعم از ارتودنسی، ایمپلنت، عصب‌کشی، جراحی‌ها و ... در مراکز درمانی به بیمار داده خواهد شد.
مشترک کارت سلامت مهر، پس از دریافت مدارک خود می تواند به منظور دریافت مشاوره قبل از درمان و راهنمایی در انتخاب بهترین پزشک با توجه به مشکل دندانش ، با این بخش تماس بگیرد تا علاوه بردریافت راهنمایی درمان، کارشناسان شرکت بتوانند پس از درمان نیز با مشترک در ارتباط باشند و از ایشان درباره کیفیت خدمات کل مجموعه نظرسنجی به عمل آید. همچنین در صورتی که مشترک دچار هرگونه نارضایتی گردد میتواند با تماس با این بخش و ارتباط با مسئول روابط عمومی مشکلش را مطرح و در جریان رسیدگی قرار دهد.