قوانین و مقررات

کارت سلامت مهر سرویس خود را تحت شرایط و مقررات ذیل در اختیار شما می گذارد و ممکن است که هر چند وقت یکبار قوانین مذکور از جانب ما بدون اینکه به شما اطلاع داده شود تغییر یابد.
شما می توانید در هر زمان مروری بر جدیدترین بندهای این قوانین در این سایت داشته باشید.
تعرفه خدمات دندانپزشکی طبق میانگین قیمت آزاد محاسبه شده و هر ساله تغییر خواهد کرد. برای آگاهی از تعرفه خدمات، پیش از مراجعه به پزشک، به سایت و در قسمت خدمات دندانپزشکی مراجعه نمایید.
لیست پزشکان مجموعه کارت سلامت مهر در سایت قرار داده شده است. در صورت حذف یا اضافه شدن پزشک، تغییرات در سایت اعمال خواهد شد. برای آگاهی از نام پزشکان طرف قرارداد به سایت و در قسمت لیست پزشکان مراجعه نمایید.
صدور کارت سلامت مهر تنها از طریق این سایت و یا نمایندگان قانونی مهر سلامت دارای اعتبار می‌باشد. در صورت مشاهده کپی برداری غیر قانونی، مراتب را سریعا از طریق سایت یا تماس با روابط عمومی، اطلاع دهید.
تاریخ اعتبار کارت سلامت مهر، یک سال پس از صدور آن می‌باشد. در صورت نزدیک شدن به اتمام اعتبار کارت خود، جهت تمدید آن اقدام نمایید.
لطفا هنگام مراجعه به هریک از مراکز درمانی، کارت شناسایی خود را نیز به همراه داشته باشید.