شرایط و ضوابط ثبت نام کارت سلامت

لطفا شرایط را با دقت مطالعه فرمائید


بند1: پیش از ثبت نام از لیست پزشکان و تعرفه خدمات آگاهی یابید. پس از ثبت نام، هزینه دریافتی عودت داده نخواهدشد.

بند2: هزینه ثبت نام برای هرفرد، 950000 ریال برای یک سال می باشد.

بند3: نسبت به ورود دقیق اطلاعات فردی خود اطمینان حاصل کنید. در صورت مغایرت مشخصات فردی مندرج بر کارت سلامت مهر و کارت شناسایی ملی شما، مبلغ 150000 ریال جهت صدور مجدد کارت سلامت مهر دریافت می گردد.

بند4: مدارک افراد ثبت نام شد حداکثر تا 48 ساعت بعد از طریق پست به نشانی افراد ارسال می گردد.

تائید و ادامه