شرایط و ضوابط ثبت نام بازاریاب

لطفا شرایط را با دقت مطالعه فرمائید


  1. حداقل سن لازم برای عضویت در پویندگان مهر سلامت، 18 سال تمام شمسی است.
  2. از کلیه متقاضیان هنگام ثبت نام اطلاعات کامل هویتی اخذ خواهد شد.
  3. نماینده فروش لزوما باید نماینده یکی از شرکتهای بیمه‌گذار کشور و دارای دفتر و کد نمایندگی آن شرکت باشد.
  4. نماینده فروش، فقط به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای رسمی شرکت می تواند اقدام به ثبت نام و عضویت نماید.
  5. شرکت هیچگونه تعهدی از قبیل پرداخت حقوق ثابت، بیمه و ... به نمایندگان خود ندارد.
  6. شرکت متعهد می شود که به طور منظم نماینده فروش را در جریان اطلاعات ضروری و تغییرات کمی و کیفی کارت سلامت مهر قرار دهد.
  7. قیمت خرید هر عدد کارت سلامت مهر برای نماینده ۶۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که نماینده تنها حق فروش با قیمت حداکثر ۹۵۰۰۰۰ ریال را دارد‌.
  8. چنانچه نماینده فروش اقدام به فروش کارت سلامت مهر خارج از قیمت اعلام شده نماید، شرکت بدون اخطار کتبی اقدام به حذف جایگاه وی خواهد نمود.
تائید و ادامه